Retshjælp

Fri proces

Skal der føres en retssag, er det forbundet med omkostninger til advokatsalær, retsafgifter evt. syn og skøn m.v. Disse omkostninger kan ofte betales helt eller delvist af et forsikringsselskab, hvor der er tegnet indbo/hjem/familieforsikring eller af det offentlige.

Retshjælp

I forbindelse med spørgsmål af juridisk art, hvor der ikke skal føres retssag, kan du efter reglerne om offentlig retshjælp, opnå tilskud fra det offentlige, hvis du opfylder de økonomiske betingelser herfor, se indtægtsgrænser.

Ved almindelig retshjælp op til kr. 1.260 inkl. moms betaler det offentlige 3/4. Du skal selv betale den sidste 1/4. Hvis der er tale om hjælp til at søge om fri proces er der ingen egenbetaling.

Hvis der foreligger en tvist, eller ved særligt begrundet behov, kan der ydes udvidet retshjælp fra det offentlige med kr. 2.870 inkl. moms, hvoraf det offentlige betaler 1/2. Ikke alle typer af sager kan der ydes offentlig retshjælpstilskud til. Det gælder for eksempel straffesager og gældssaneringssager.

Retshjælpsfosikring

I din indbo-, ejendomsforsikring eller anden forsikring kan der være tilknyttet retshjælpsforsikringsdækning. Denne dækker i visse tilfælde en retssags omkostninger. Den dækker dog ikke alle arter af retssager, og desuden er det en forudsætning, at omkostningerne kan anses afholdt med rimelig grund, og at en advokat vil påtage sig sagen. Det er endvidere en betingelse, at advokaten anmelder sagen til forsikringsselskabet.

Retshjælpsdækning kan søges hos forsikringsselskabet uanset om du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Derfor skal vi sammen med policen have din egen og evt. ægtefælles/samlevers 2 seneste skattemæssige årsopgørelser. Endvidere skal vi have oplysning om antallet af hjemmeboende mindreårige børn.

Retshjælpsforsikringen har en dækningssum og en mindre selvrisiko. Selvrisiko skal ikke betales hvis du opfylder betingelserne for fri proces. Oplysning om dækningssum og selvrisiko kan ses på forsikringspolicen.

Indtægtsgrænser

Der er en økonomisk grænse, hvis der skal opnåes fri proces og offentlig retshjælp. Personlig indkomst og kapitalindkomst med tillæg af udbytteindkomst danner grundlaget. Hvis summen af kapital- og udbytteindkomst er negativ, ses der bort fra denne. De økonomiske grænser er pr. 1. januar 2024 fastsat til følgende beløb:
For enlige kr. 371.000 – For gifte/samlevende kr. 471.000.

Beløbsgrænserne forhøjes med kr. 64.000 for hvert barn under 18 år. Du kan finde de nævnte indkomster på din skattemæssige årsopgørelse for 2022 (fra november bruges 2023). Er du i tvivl, svarer vi gerne på yderligere spørgsmål.
Afviger de aktuelle indkomstforhold væsentlig fra de skattemæssige oplysninger vil der kunne bevilges fri proces/offentlig retshjælp ud fra aktuelle oplysninger.

Kontaktoplysninger

Advokaterne Amtmandstoften
Amtmandstoften 3
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 29 11
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sikkermail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Åbningstider:
Mandag – Torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 14.00

Kontakt os allerede i dag

Fill out my online form.